Elektriohutuse seadusest tulenevalt peab elektripaigaldise omanik / valdaja määrama või sõlmima lepingu elektriettevõtte või füüsilise isikuga (KÄIDUKORRALDAJA), kes juhib elektripaigaldistes tehtavaid kasutamise- ja hooldustöid.

Elektrisüsteemide KÄIDUKORRALDUS (korraline hooldus, mõõtmised, dokumentatsiooni ohje jne) tagab elektrisüsteemide ohutu käitlemise.

Elektrisüsteemide käidukorraldus on reguleeritud õigusaktidega Elektriohutusseadus §15 jõustunud 20.07.2007 ja Käidustandardi EVS-EN 50110-1:2005 järgi.

Elektripaigaldise omanikul on kohustuslik elektripaigaldise käidukorraldus juhul kui :

  • Tegemist on 1 liigi elektripaigaldisega ja / või peakaitsme nimivool In on üle 100A.
  • Kõrgepingepaigaldisele on kohustuslik elektripaigaldise käidukorraldus olenemata peakaitse minivoolust.

Elektripaigaldiste liigitus.

Esimese liigi elektripaigaldised:
1) tervishoiuteenuse osutaja või haigla patsientide ravimiseks kasutatavas ruumis, kus tehakse anesteesia ja üldnarkoosiga seotud protseduure;
2) plahvatusohutsoonis;
3) suurõnnetusohuga objektil.

Teise liigi elektripaigaldised on:
1) elektripaigaldis hoones, milles on enam kui kaks korterit;
2) elektripaigaldis elektrotehnikaalase õppetööga seotud töö- ja laboratooriumiruumis;
3) elektripaigaldis tervishoiuteenuse osutaja või haigla patsientide ravimiseks kasutatavas ruumis, kus ei tehta anesteesia ega üldnarkoosiga seotud protseduure;
4) kuni 1000-voldise nimipingega elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit;
5) üle 1000-voldise nimipingega elektripaigaldis.

Kolmanda liigi elektripaigaldised on :
1) elektripaigaldis, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

Aarico Group OÜ on teostanud elektripaigaldiste käitu alates 2004 aastast.

Copyright © 2018 - Aarico Group OÜ